A Magyar Ifjúsági Értekezlet javasolja és támogatja a fiatal vállalkozók adóterhének csökkentését, hiszen csak így valósítható meg, hogy a fiatalok itthon maradjanak, és szülőföldjükön érvényesüljenek.

A MIÉRT továbbította az RMDSZ Gazdasági Tanácsa felé azon javaslatát, miszerint támogatja a 35 éven aluli fiatalok vállalkozásaira vonatkozóan az osztalékadó lecsökkentését, megszüntetését, és a visszaforgatott profit adó eltörlését.

Az RMDSZ áprilisban elfogadott új programjában kiemelten kíván foglalkozni a hazai kis- és középvállalkozásokkal. Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke elmondta, hogy a javaslatot ennek a döntésnek a fényében fogalmazta meg a Magyar Ifjúsági Értekezlet. Véleménye szerint ezek a tervezetek nagymértékben hozzájárulhatnak a Szövetség által is támogatott irányelv sikerességéhez, amely értelmében kiemelt fontosságú a fiatalok itthon maradása, szülőföldjükön való érvényesülése.