Április 18-án tartotta közös sajtótájékoztatóját a MIÉRT és a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR), mely keretén belül bemutatkoztak, Rácz Levente és Enyedi Tamás, az ifjúsági szervezetek által az RMDSZ kolozsvári és Kolozs megyei listáira jelölt fiatalok.

Az újratervezés jegyében a 2016-os önkormányzati választások során az RMDSZ listáin kétszer több fiatal jelölt szerepel, mint négy évvel ezelőtt. A Szövetség felismerte, hogy a megújuláshoz szükség van arra az új lendületre, amit a fiatalok tudnak hozni.

Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke a sajtótájékoztató keretén belül elmondta, hogy a MIÉRT egyik legfontosabb célkitűzése idén, hogy az önkormányzati választások során 500 fiatalt jutasson az jelöltistákra, olyan felkészült fiatalokat, akiknek feladatot is szánnak. „Célunk, hogy minden olyan önkormányzatban, ahol számottevő a magyar jelenlét legyen legalább egy fiatal aki az ifjú generáció érdekeit és értékeit képviselje. A MIÉRT feladata, hogy azokat a tehetséges fiatalokat, akik közéleti szerepet szeretnének vállalni helyzetbe hozza és felkészítse.”– mondta, majd hozzátette „A fiatal a jelöltjeiknek szánt feladatok három irányelv köré csoportosulnak: a képviselet, itthon maradás és támogatás.” Ezen célok elérése érdekében a MIÉRT felkészíti az jelöltjeit, önkormányzati képzések szervezése által, ahol az tapasztalt emberektől szerzett tudáscsomagot a fiataloknak adjak át.

Geréd Imre, RMDSZ-es kolozsvári önkormányzati képviselő, aki az elmúlt négy évben képviselte a fiatalokat a városi döntéshozó testületben elmondta „A fiatalok biztonságérzete megrendült az elmúlt időben, ezért szükség van még több fiatalra a döntéshozatalban. Olyan fiatalokra, akik hitelesen képviselik az érdekeiket és meg tudják őket szólítani.”- majd hozzátette: A fiatalítás jegyében úgy gondolom, hogy Kolozsvár esetében nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy ne legyen a fiataloknak képviselete a tanácsban. Minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy átadjam az eddig szerzett tapasztalatomat és tudásomat és ilyen formán is több olyan fiatalt képezzünk ki, akiknek van rálátása az önkormányzati munkára. Kell a folyamatos fiatalitás, frissítés, hiszen ennek a városnak ez az egyik legnagyobb erőssege, amelyet a politikában sem lehet mellőzni. Az elmúlt négy éves ifjúsági munkánk rávilágit arra, hogy a fiatalok hatalmas munkabirással rendelkeznek és lendületet tudnak adni egy közösségnek, szövetségnek is.”

Antal Géza, a KIFOR elnöke elmondta “Olyan fiatalokat kértünk fel akik a közösségi munka területén már bizonyítottak, ismerik azt a közösséget akit képviselnek és elkötelezettek. Itthon dolgoztak és itthon akarnak a továbbiakban is tenni, azért hogy fiataljainknak ez a város, ez a megye, de Erdély az otthona lehessen. Felkészültek a feladatra, látják hogy mire van szükségük a fiataloknak, ugyanakkor számítanak, számítunk az idősebbek tapasztalatára. Több kolozs megyei településen vannak még ifjúsági jelöltek, és ez azt bizonyítja hogy Kolozs megyében is komolyan vettük az újratervezést. Legfontosabb feladatunk a következő másfél hónapban hogy megszólítsuk a fiatalokat és biztassuk őket arra hogy éljenek szavazati jogukkal. Jelöltjeink pedig képesek erre.”

Rácz Levi, az RMDSZ városi tanácsos jelöltje személyes bemutatkozója után ismertette programját és kihangsúlyozta: fontos, hogy a fiatalok aktuális problémájára valós megoldások szülessenek. Célja, hogy tervei megvalósítása által Kolozsvár egy még dinamikusabb, pörgősebb, élhetőbb várossá váljon a következő négy évben. „Megtisztelő és meglepő volt a felkérés az ifjúsági szervezet részéről. Remélem, hogy megfelelek a elvárásoknak és szeretném a fiatalok véleményét a politikáról megváltoztatni és amit eddig az felépített az ifjúsági szervezet azt továbbvinni és megváltoztatni. Mandátumom alatt a fiatal vállalkozókat és magyar fiatalokat szeretném támogatni.”-mondta.

Enyedi Tamásnak, az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosjelöltjének öt fő pont köré csoportosulnak a célkitűzései, melyek a következőek: a fiatal vállalkozók támogatása, a fiatalok önkormányzati munkájának támogatása, vidékfejlesztés, szorosabb kapcsolat kialakítása a megyei és helyi tanács között, magyar nyelvű ügyintézési lehetőségek elősegítése a közintézményekben. „Az elmúlt négy évben, Kolozsvár önkormányzatában bebizonyosodott, hogy az ifjúság képviselője képes hatékonyan segíteni a frakció munkáját. Ezt a jó példát szeretnénk a Kolozs Megyei Tanácsban is gyakorlatba ültetni, hiszena  fiatalok érdekeit a legjobban  egy fiatal tudja képviselni. Célunk, hogy minden Kolozs megyei magyar fiatalt képviseljünk a következő négy évben.”-nyilatkozta.