„Az elmúlt évben elkezdődött egy sikeres együttműködés két magyarországi ifjúsági szervezettel – Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és Fidelitas – melynek eredménye, hogy eddig négy ilyen Civil Információs Centrumot sikeresült elindítani Erdélyben: Szatmárnémetiben, Háromszéken a Háromszéki Ifjúsági Tanácson keresztül, Udvarhelyszéken az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanácson keresztül és értelemszerűen az egyik legfontosabb eredmény, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezlet mint Kárpát-medence legnagyobb tagszervezti struktúrával rendelkező ifjúsági szervezte is megnyerte ezt a Civil Információs Centrum szerepet.”- jelentette be Antal Lóránt a MIÉRT elnöke a május 13-án tartott sajtótájékoztató keretében.

 „Nacsa Lőrinc IKSZ elnökkel, Kiss  András  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum igazgatójával és a Fidelitasszal való szoros kapcsolattartás eredményeként nyilvánvalóvá vált a tény, hogy mi Kárpát-medencei ifjúsági és civil szervezetek együtt kell dolgozzunk, hiszen az érdekeink és a céljaink közösek. Ennek a folyamatak köszönhetően jöhettek létre a Civil Információs Centrumok Erdélyben is.”- folytatta. „Ebben a évben kiemelten azon fogunk dolgozni, hogy a stuktúráinkban levő civil szervezeteket segítsük.  Segítsünk nekik rendezvényszervezésben, forrásszerzésben, és ami talán a legfontosabb, hogy az információ valós átadásában és kellő időben való eljuttatásában is segítsük őket.”

Soltész Miklós az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, hogy Magyaroszágon a Civil Információs Centrumok megyei rendszerben működnek és az a céljük, hogy azok a kiemelten jól működő civil szervezetek, akik ezt a címet elnyerik, azok az egyes megyéken belül segítsék a civil szervezetek munkáját pályázati kérdésekben, jogi kérdésekben, adott esetben a kulturális közforgalmaztatás kérdésében is. „Emellett van egy kiemelt feladat is a Civil Információs Centrumok számára, amit tavaly indítottunk el, és ez nem más, mint magyarlakta, határon túli megyékkel való kapcsolattartás.”-mondta, majd hozzátette: „A magyar nemzetpolitikának  fontos az állampolgárság kérdése, fontos az egyház kérdése, az itteni oktatás kérdése, de nagyon fontos a magyar ifjúság kérdése és én abban bízok, hogy ennek a négy városnak a civil szervezetei elindítanak egy olyan mozgás a fiatalok irányába, ami a helybenmaradást segíti.”

Kiss András a Hierotheosz Egyesület főtitkára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum igazgatója elmondta, hogy az együttműködés alapja a sok hasolóság a civil szervezetek munkáját illetően, sokszor néznek szembe ugyanazokkal a problémákkal. Ilyenek példáúl az itthonaradás, szülőföldön való boldogulás biztosítása. „Ez számunkra egy nagyon fontos projekt, hiszen ezáltal a Civil Információs Centrum nemcsak a megyében végez tevékenységet, hanem a tapasztalatok átadásával segíti azt, hogy ezekben az irodákban elinduljon a munka, elinduljon az a tanácsadás, az a rendzvényszervezés, ami nálunk már működik.”-mondta.

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke rámutatott : „Lévén, hogy Kolozsvár az ifjúsági főváros éve volt tavaly, bebizonyosodott, hogy az ifjúsági és civil szervezetek különböző önkormányzati és kormányzati partnerekkel olyan rendezvényeket képesek szervezni, amikre eddig nem volt példa”-mondta, majd kihangsúlyozta: „Az erdélyi magyar fiatalok biztonságát szem előtt tartva az ifjúsági és civil szervezetek a politikummal és gazdasági szereplőkkel közösen meg tudjuk teremteni azokat a körülményeket, amik miatt a fiatalok nem külföldre fognak költözni, a szülőföldön való boldogulást fogják választani.”

Zsigmond József a Háromszéki Ifjújági Tanács részéről a Nemzeti Együttműködési Alap tanácsának tagjaként főként a  NEA működéséről beszélt. Elmondta, hogy a Civil Információs Központok működtetése nagyon jó lehetőség arra is, hogy találkozzak az anyaországi szervezetek a külhöni szervezetekkel. Külön kiemelte annak fontosságát, hogy az információk vidékre is eljussanak, és elmondta „az is fontos, hogy ne párhuzamos struktúrákat építsünk hanem erős, egységes stuktúrákban gondolkodjunk és úgy gondolom, hogy ebben ez az együttműködés az élen jár.”

Fancsali János az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke kifejtette, hogy Udvarhelyszéken 2014-ben létrehozták a Szabad Európa Kávéházat. A Szabad Európa Kávéház Székelyudvarhelyen a mai napig a fiatalok számára a legfontosabb találkozási pont, ahol nemcsak a kulturális rendezvén, de az információ-átadás is rendszeresen zajlik. „Én össze szeretném kapcsolni a Szabad Európa Kávéházat a Civil Információs Centrummal, mert azt látom, hogy a CIC ezt a folyamatot segíti elő, sőt még hozzá is tesz azzal, hogy a városok mellett a vidékre is eljussanak az információk.”

Kádár Petra a MIÉRT elnökhelyettese elmondta, nagyon fontosnak tartja a Civil Információs Centrumok létrehozását Erdélyben, hiszen „az ifjúsági szervezetek nagyon sok pénzügyi forrást hívnak le pályázatokból és mivel a magyarországi pályázati rendszer különbözik a romániai rendszertől, ezért is jó, hogy a CIC-ek ebben segítséget tudnak nyújtani. Szatmáron nemcsak konzultációt szeretnének nyújtani ezeknek a szervezeteknek, hanem segíteni szeretnénk őket rendezvényekkel is, valamint a közösségépítésre is fókuszálni fognak ezek a cetrumok.”-mondta.

Mile Lajos Magyarország kolozsvári főkonzulja a Civil Információs Centrumok működése kapcsán a magyar állam támogatásának fontosságát emelte ki, illetve azt,  hogy legalább ennyire fontos a helyiek törekvése és helyismerete is. Hozzátette, hogy a fiatal generciónak fontos szerepe van az közösségszervezésben és a közösség érdekképviseltében is. „Itt nem csak a közösségszervésben lesz ennek a generációnak fontos szerepe, hanem az érdekképviseletben is. A politikai érdekképviselet mellett nagyon sok területen a civil szerveződésekre fog hárulni az érdekképviselet és itt nemcsak a jogi ügyekre gondolok, hanem példáúl a kultúrára és minden olyan területre , ahol ők intenzívebben és hatékonyabban is tudnak működni, mint a politikai formációk.”- hangsúlyozta.