November 9-én sajtótájékoztató keretében mutatkoztak be a RMDSZ színeiben  a parlamenti választásokon induló ifjúsági jelöltek. Országos szinten öt központi jelöltet indít a MIÉRT és mindegyik jelölt a maga szakterületével fog kiemelten foglalkozni.

Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke, Hargita megyei szenátorjelölt kifejtette, hogy az elvándorlás napjaink egyik legnagyobb problémája, ezért az ifjúsági jelölteknek azon kell dolgozniuk, hogy Erdély olyan hellyé váljon, ahová a külföldön dolgozók is visszavágynak. Erdélyt olyanná tennünk, hogy a külföldön dolgozó fiatalok visszajöjjenek ide, Erdélyben indítsanak vállalkozásokat, itt teremtsenek munkahelyeket.”– hagsúlyozta. Elmondta, hogy különös hagsúlyt kell fektetni a fiatal vállalkozók támogatására, ennek érdekében olyan intézkedéseket kezdeményeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy egy nap alatt lehessen céget alapítani. Emellett fontos cél a fiatal végzettek munkapiacon való elhelyezkedésének megkönnyítése. A MIÉRT már kezdeményezte az ifjúsági törvény azon módosítási javaslatait, mely szerint azok a munkáltatók, akik munkatapasztalattal még nem rendelkező fiatalokat alkalmaznak adócsökkentésben részesülnének, ezzel is serkentve a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit a munkapiacon. A törvénycikkely kiegészítéseként javaslat született a fiatal anyák támogatására is, miszerint az állam részmunkaidős munkahelyek megteremtésével támogathatná őket. Ilyen és hasonló törvények kezdeményézével és támogatásával kell foglalkozniuk a fiataloknak.

Tubák Nimród, a Maros megyei lista ifjúsági jelöltje az egészségügy problémáira hívta fel a figyelmet, különös tekintettel a az ifjúságot érintő, legégetőbb problémákra. „Fő célunk kezdeményezni a rezidens vizsga eltörlését, hiszen ez is nagy mértékben csökkentené az orvos-kivándorlást. A rezidensképzést a többi uniós országban működő képzéshez kell igazítanunk, hiszen jelenleg a nyugati országokban, Franciaországot kivéve, egy egyszerű interjú alapján alkalmazzák az orvosi egyetemet végzett rezidens orvosokat.” Elmondta, hogy rezidens képzés decentralizálása is kiemelt fontosággal bír, hiszen a nyugati társadalmakban jól működő rendszerhez hasonlóan azt szeretnénk ha itthon is működne, hogy a rezidens orvosok számára ne legyen kötelező a képzésük teljességét egy egyetemi központban végezni. „Így a kisebb településeken pótolni lehetne az orvoshiányt, valamint a gyakorlati tudás elsajátítását is elősegítené a fiatal orvosok számára. Ezáltal elkerülhető lenne az, hogy az egyetemi központú klinikákon felhalmozódjon a rezidensek száma, ugyanakkor pótolni lehetne a kisebb településeken az orvoshiányt.”- emelte ki.

Apjok Norbert, a máramarosi képviselőlista vezetője, az egyik legesélyesebb fiatal, aki bejuthat a parlamentbe. Nobert a vidékfejlesztés témakörében felmerülő legfontosabb problémákra reflektált. „Romániában, Erdélyben, a vidékben nagyon nagy potenciál rejlik, azonban nincs megfelelően kiaknázva. A vidékben rejlő potenciált a fiatalok tudnák a leginkább kihasználni.” Elmondta, hogy a MIÉRT nemrégiben egy pályázati kiadvánnyal rukkolt elő. „A pályázz a jövődre” kisokos tartalmazza a pályázati lehetőségeket a vidékfejlesztés területén is, amely egy nagy segítség és egy jó kiindulópont lehet azoknak a fiataloknak, akik vállalkozásba szeretnének kezdeni. „Meg kell teremtenünk azt a környezetet, amelyben szívesen vállalkozik a fiatal, amelyben szívesen indítja el gazdaságát. A pályázati rendszerben a bürokrácia csökkentését kell elérni. Szeretnénk, ha a kormány a vidéken létrehozott vállalkozásokat, családi gazdaságokat 50 ezer euróval és 3 évi adómentességgel támogatná. Enyhíteni kell a pályázatok „papírigénylésein”, ne papírokon bukjon el a támogatás.” – fogalmazott.

Oltean Csongor, a HÁRIT elnöke, Kovászna megyei ifjúsági jelölt a szakoktatás minőségének javítását tűzte ki céljául. „Az elmúlt néhány évben a szakoktatás minősége romlását észlelhettük. A szakoktatás minőségének javításán, vonzóvá tételén kell dolgoznunk, hiszen nem beszélünk róla, de ma egy profi szakács vagy jó autószerelő huszonegynéhány évesen jobban keres, mint vele egyidős egyetemet végzett kollégája. Szakmunkáshiányban szenved Erdély, ezen úgy lehet változtatni, ha az oktatási folyamatokat a reális gazdaság elvárásaihoz igazítjuk.” Elmondta, fontosnak tartják, mind a szakoktatás, minf a felsőoktatás esetében a duális oktatás támogatását, hiszen ezen rendszer hatalmas előnye, hogy az elméleti tudás elsajátítása mellett egyidőben piacképes gyakorlati tudásra is szert tesznek a fiatalok.

Enyedi Tamás, a KIFOR elnöke, Kolozs megyei ifjúsági jelölt a fiatalok, ifjúsági szervezetek támogatását, valamint az önkéntesség fonotsságát hangsúlyozta ki. „Bátorítanunk kell fiataljainkat az önkéntes munkára. A MIÉRT által kezdeményezett és 2014-ben elfogadott önkéntes törvényt gyakorlatba ültetését fel kell lendíteni, ha szükséges az elmúlt két év tapasztalatainak függvényében kiegészíteni.” – fejtette ki. „Gyakorlatba kell ültetni a törvény által szavatolt lehetőségeket, bátorítanunk kell az önkormányzatokat, hogy ifjúsági pályázatot hozzanak létre. Az ifjúsági alap létrehozása a fiatal önkormányzati képviselőink egyik kiemelt feladata A diáktanácsok, egyetemista és szakmai ifjúsági szervezetek számára meg kell teremteni a azokat a törvényes feltételeket, melyek segítik a működésüket, ösztönzi a fiatalokat a közösségi munkára és az aktív társadalmi életre.”- hívta fel a figyelmet.