A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) képviselve a fiatal gépjármű tulajdonosokat Gyorshajtásért büntess, ne a korom miatt! szlogennel indít figyelemfelkeltő kampányt. A gépjárművek kötelező biztosítási árának csökkentése és stabilizálása érdekében a következőket kéri a szervezet:

 

  • a kockázati osztályokba sorolás szabályainak világos és átlátható meghatározását annak érdekében, hogy minden sofőr azonnal értesülhessen az őt érintő besorolásról;
  • a biztosítási díj megállapításában azok a kritériumok legyenek meghatározóak, hogy volt-e az illetőnek balesete vagy sem, és büntették-e már meg vagy sem, valamint csökkentsék a korhoz kötött megkülönböztető előírásokat;
  • szükséges elemezni a kötelező járműbiztosítási árak felső határának rögzítési lehetőségét is, hogy elérhető és kifizethető legyen az a fiatalok számára is.

 

Így szól az illetékeseknek írt határozat:

Románia Kormánya részére

Románia Államelnöke részére

Románia Parlamentje részére

Pénzügyi Felügyelő Hatóság részére

Országos Diszkriminációellenes Tanács részére

Versenytanács részére

 

HATÁROZAT

a kötelező gépkocsi biztosítás (RCA) lehetséges drágításáról

 

Figyelembe véve Románia jelenlegi gazdasági helyzetét, a fiatalok, különösen a frissen végzettek körében mérhető munkanélküliségi arányt és a tényt, hogy a 30 év alatti fiataloknak a jövedelmi szintje nem ad kellő anyagi biztonságot, a következő helyzetre kívánjuk felhívni a figyelmet:

Az elmúlt évek gazdasági változásait és a Pénzügyi Felügyelő Hatóság adatait nyomon követve világosan kitűnik, hogy a kötelező járműbiztosítás díja folyamatosan növekedik. A biztosító társaságok indoklása szerint a biztosítási díjak közötti különbségek nem jelentősek, nem indokolják a megkülönböztetések miatti tiltakozást.

A törvény által előírt, a biztosító társaságok számára kötelező biztosítási díj megállapításában, a kártalanítási kifizetések ellensúlyozására, a veszélyeztetett korosztályt, a fiatalokat, több elkerülő módszerre kényszerítették. A tulajdonukban lévő járműveket vagy más országokban, vagy a szüleik, nagyszüleik nevén jelentik be a járműnyilvántartó hatóságoknál. Szerintünk nem tisztességes eljárás az, hogy az érintett korosztályt (a 18-30 év közötti fiatalokat) megbüntessék a biztosítótársaságok ügyintézési inkompetenciája és további hibás adminisztrációi miatt. A Pénzügyi Felügyelő Hatóságnak, a kötelező járműbiztosítás összegének növelésére vonatkozó közleményére, amelyben az ASSAI és a COTAR kérésére válaszolnak, a következőket pontosítják: „Az ASF közli a biztosítókkal, hogy szükségtelen mentségekre hivatkozniuk a kötelező járműbiztosításban (RCA) előzőleg elkönyvelt veszteségeikre”, és ebből „természetszerűleg nem következik a biztosítások díjainak növelése, ellenkezőleg: a csökkenést feltételezné”.

A biztosítási üzletkör kezelői és felügyeleti szerveinek minden felelős résztvevője vagy érintettje számára javasoljuk a megkülönböztető helyzet tisztázását.

Ebben a folyamatban a fiatal járműtulajdonosok a következőket javasolják:

  • a kockázati osztályokba sorolás szabályainak világos és átlátható meghatározását, hogy minden járművezető azonnal értesülhessen a kockázati besorolásáról;
  • a baleseti/balesetmentes (a bonus-malus rendszer) kockázat büntető vagy jóváíró besorolás kritériumai kapjanak nagyobb jelentőséget a biztosítási díj megállapításában, és csökkentsék a korhoz kötött megkülönböztető előírásokat;
  • szükségesnek tartjuk elemezni a kötelező járműbiztosítási érték felső határának rögzítési lehetőségét.

Magyar Ifjúsági Értekezlet