Ifjúság és autonómia témában zajlik a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) által szervezett MIÉRT Székelyföldi Konferencia október 17–19. között, Baróton.

Házigazdaként Oltean Csongor, a HÁRIT elnöke, a MIÉRT elnökségi tagja köszöntötte a résztvevőket a pénteki, október 17-i megnyitón, majd a konferencia témájára világított rá: „az elmúlt két-három évben sokat foglalkoztunk az autonómia kérdésével. Tavaly, a Székelyek nagy menetelésén mi, a háromszéki ifjúság nagy szerepet vállaltunk, és közel 400 fiatallal bizonyítottunk, hogy fontos Székelyföld jövője, és nekünk az autonómia jelenti a megoldást. A menetelést megelőzően meggyújtottuk az autonómia őrtüzét, amelyből hagyományt szeretnénk teremteni”. Elmondta, idén szintén október 26-án gyújtják meg az autonómia őrtüzét a maksai Óriáspince-tetőn, ahova szívesen látják az érdeklődőket.

„Úgy gondolom, mi lehetünk az autonómia hősei, tiszteletben tartva az idősebb korosztály véleményét és tapasztalatát, a mi generációnk lesz az autonómia haszonélvezője ” –hangsúlyozta Oltean.

A HÁRIT elnök köszöntőjét követően Laczikó Enikő Katalin államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője mondott beszédet: „a hivatal létezése óta támogatja az ifjúság rendezvényeit, és nagyon örülök annak, hogy ilyen érzékeny témával is foglalkoztok. Nagyon fontos, hogy a konferencián az előadók segítségével megértsétek, miről szól az autonómia. Nekünk, fiataloknak is az a feladatunk, hogy megértessük a román társadalommal, hogy az autonómia nem elzárkózását és az ország területéből történő kiválást jelent, hanem ez egy olyan törekvése az itt élő magyaroknak, amely sajátos megoldást jelent gondjainkra, problémáinkra. Egy sajátos helyzetben lévő közösségben az egyenlő bánásmód nem jelenthet azonos megoldásokat, hiszen más problémákkal nézünk szembe itt Erdélyben, és más nehézséggel küszködnek az ország déli részén élő többségi nemzethez tartozók. Törekvéseink által nem csorbítjuk a románok jogait”.

Jakab Adorján, a MIÉRT elnökhelyettese elmondta, a MIÉRT Székelyföldi Konferenciát rotációs alapon szervezik meg minden évben, idén Baróton kapva helyet. „Őszi konferenciasorozatunkon a MIÉRT három alappillérét – nyitottság, szakmaiság, partnerség – szeretnénk továbbvinni. Tavaly ifjúság- és nemzetpolitika, valamint energetika, idén vidékfejlesztés, autonómia, és a nagyvárosi szórványhelyzet témája az irányadó.  A nyitottság jegyében úgy vélem, fontos figyelembe vennünk, hogy a különböző régióban élő fiatalokat milyen témák, kérdések foglalkoztatják, és a tagszervezeteinkkel partnerségben lehetőséget adni a tematikák körbejárására.”

A pilléreink megőrzésében nagy segítségünkre van az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala azáltal, hogy támogat bennünket az ifjúságot foglalkoztató témakörök közösségi megvitatásában, és külön köszönetet szeretnék mondani Laczikó Enikő Katalinnak, amiért kitüntetett figyelmet fordít az ifjúságra” – emelte ki a MIÉRT elnökhelyettes.

Lázár Kis Barna, Barót város polgármestere felszólalásában kifejtette, úgy véli: az Ifjúság és autonómia egy jól megválasztott téma. „A bizakodó gondolkodásunk hatalma nagyon erős, és úgy gondolom, mindent legyőz. Most jött el az idő, hogy beszéljünk az autonómiáról, és közösen véghezvigyük céljainkat, de mindehhez higgadtság, nyugodtság és párbeszéd kell.”

Nagy József, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke is köszöntötte a résztvevőket, majd Barót polgármesterének szavaira reflektálva elmondta, az elmúlt 25 év nehézségei ellenére főleg a fiatal nemzedék feladata továbbvinni az előző generációk munkáját: „mi meggyújtottuk a lángot, a fáklyát ti viszitek tovább, és kívánom, az a fáklya, mint az olimpián, célba érjen” – majd hozzátette: „a kitartás, komolyság szellemében érezzétek jól magatokat”.

Váncza Tibor, az RMDSZ Erdővidék Széki Szervezetének elnöke mutatott rá arra, hogy az Európai Unió komoly hangsúlyt fektet a fiatalság ügyére. Váncza elmondta: „a mostani konferenciának lehet a feladata megvitatni azokat a kérdéseket, amelyeket még be lehetne emelni az autonómia statútumba, mert ez a tervezet javítható, csiszolható”. Ezzel a gondolattal kívánt jó munkát az ügyvezető elnök.

A rendezvény partnere az Erdővidéki Ifjak Szervezete (Edisz), az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala és a Communitas Alapítvány.