Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 2020-ban, a modern világ legsúlyosabb világjárványa közepette, egyes parlamenti képviselők legnagyobb elfoglaltsága az, hogy a romániai fiatalok tanuláshoz és oktatáshoz való jogát korlátozzák.

Nem értünk egyet azzal, hogy a parlament ilyen módon döntsön arról, miről tanulhatunk, és miről nem! Az oktatási törvény célja kellene legyen, hogy általános keretet adjon az oktatásnak, nem pedig részletkérdéseket szabályozzon és politikai csatározások színterévé tegye azt.  Az iskolákban folyó oktatást a tanárok szakmai kompetenciájára kell bízni. A tanterv határozza meg az oktatás tárgyát, célját és módszertanát, ne a rövid időszakonként változó politikai széljárás.

Felháborítónak tartjuk, hogy a tanügyi intézmények függetlenségét választások előtti hatalmi játékok írják felül! A tanszabadság, az egyetemi autonómia, alapvető, törvény által garantált jog, amit semmilyen körülmények között nem lehet és szabad korlátozni!

Nem fogadjuk el, hogy egyes politikusok személyes meggyőződése felülírja a világszinten elfogadott és elismert teóriákat! Egyetlen tudományos elméletet sem lehet és nem szabad betiltani. Azok tudományos szempontú vizsgálata és vitája az egyetemek és a kutatóintézetek feladata! 

Elborzaszt minket, hogy 2020-ban olyan törvénytervezetet fogad el a parlament, amely a kommunizmus gyakorlatát eleveníti fel: előírják, ki mit gondoljon és azt is, hogy ki miben higgyen. Az átpolitizált tudomány semmi jóra nem vezet, ahogy a tiltás sem megoldás. Hosszú távon olyan precedenst teremthet, ami sérti az oktatás szabadságát, és nyomást gyakorol, illetve befolyásolni akarja a tudományos és akadémia közösséget. 

Ezennel tiltakozunk az elfogadott törvénytervezet ellen és kiállunk a tanuláshoz való jog, valamint a tanügyi intézményeket megillető autonómia mellett!

 

Aláíró szervezetek:

Magyar Ifjúsági Értekezlet

Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége

Országos Magyar Diákszövetség

Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége