Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke mutatta be az RMDSZ önkormányzati keretprogramjának ifjúsági részét a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) április 23-i, szombati ülésén.

Elmondta, hogy tapasztalataik szerint téves a felfogás, miszerint a fiatalokat nem érdekli a politika. „Az a tapasztalatunk, hogy Erdély szerte sok felkészült, okos és talpraesett fiatal él, akik szeretnének tenni a közösségért, akik önkormányzati munkára vállalkoznak. A mi szerepünk és dolgunk, hogy helyzetbe hozzuk őket, lehetőségeket nyújtsunk számukra, és biztosítsuk a közéleti szerephez szükséges többlettudást.”

Leszögezte, hogy fiatal képviselőjelöltjeiknek három kiemelten fontos feladatuk lesz önkormányzati munkájuk során. „Képviselniük kell a fiatal generáció érdekeit és értékeit, olyan programokat kell kezdeményezniük és támogatniuk, amelyek segítik a fiatalok itthon maradását és boldogulását, valamint olyan támogatási keretet kell kidolgozniuk helyi szinten, amely biztosítja az ifjúsági tevékenységek, rendezvények megfelelő finanszírozását.” Hangsúlyozta, kiemelten fontos, hogy olyan fiatalokat támogassanak, akik nem valakik akarnak lenni hanem valamit tenni akarnak, akik szívükön viselik a magyar közösség képviseletét.

Felhívta a figyelmet az elvándorlás problémájára, amely napjainkban a fiatalság körében az egyik legégetőbb problémának számít. „Megoldást kell találjunk az elvándorlás, a fiatalokat nagymértékben érintő munkanélküliség, illetve az alacsony jövedelmek jelentette gondokra – hiszen a három jelenség összefügg. Az önkormányzatok úgy tudják segíteni a közösség ifjait, hogy intézkedéseikkel azt bizonyítják, érdemes itthon maradni, itt teremteni jövőt”-mondta, majd ismertette az RMDSZ által legfontosabb önkormányzati feladatoknak tekintett pontokat e tekintetben.

Hangsúlyozta, hogy az  elvándorlás megállítása érdekében esélyt kell adni a fiataloknak a szülőföldön való boldogulásra, előnyben kell részesíteni őket különböző kedvezmények formájában lakás-és telekvásárláskor, lehetőségeket kell teremteni a fiatal munkavállalóknak a gazdasági szereplőkkel való találkozásra, ezáltal is elősegíteni a munkapiacon való elhelyezkedésüket. Kiemelkedően fontos a fiatal vállalkozókat támogatni, hiszen ők a gazdaság fontos szereplői, szükséges segíteni a helyben maradásukat, a cégük fejlődését.

Végül elmondta, hogy közösségünk megújulásához és megerősödéséhez szükség van az új ötletekre, arra az új lendületre, amit a fiatalok tudnak hozni. „Közösségünk megújulása és megerősödése a fiatalokon múlik. Fiataljaink boldogulása a társadalom valamennyi szintjén életbevágó! Nekik teremtünk jövőt itthon, értük dolgozunk!”