2018. február 20-án első alkalommal szervezett Önkormányzati Ifjúsági Konferenciát a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács Krasznán. Szilágy megyéből közel 50 polgármester és önkormányzatokban dolgozó fiatal munkatárs vett részt a 12 órától kezdődő rendezvényen, melynek céljai között szerepelt a találkozás, a közös tapasztalatcsere, valamint olyan előadások meghallgatása, amelyek a mindennapi munkájukban segítségnyújtásként használ.

A konferencián elsőként Papp Lajos-Levente, a SZIT elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Hiánypótló szakmai egyeztető fórumként definiálta a rendezvényt és köszönetet mondott Bogya Anna, Moni Sándor, alelnököknek, illetve a Kraszna Község polgármesterének, Bogya Miklósnak a konferencia megszervezésében nyújtott támogatásért.

Bogya Miklós polgármester arra az aspektusra próbált rávilágítani, hogy egy önkormányzat életében nincs két egyforma nap. Minden nap új és új kihívásokat hoz, amiket meg kell tudni oldani. Ezért is van szükség az ilyen típusú képzésekre, eszmecserékre.

Szilágyi Róbert, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke rövid köszöntő beszédét követően vázolta a Szilágy megyei önkormányzatok pénzügyi helyzetét és az aktuális nehézségeket amelyekkel küzdenek.

Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke elmondta, hogy az ilyen rendezvények rendkívül jó alkalmak az ismerkedésre és egymástól tanulásra. Felhívta a jelenlévő  polgármesterek figyelmét, hogy a törvény értelmében ifjúsági alapot hozhatnak létre amelyekkel az ifjúsági szervezeteket támogathatják.

A találkozón részt vett Pop Imre, megyegazda, Kraszna előző polgármestere is.

A köszöntő beszédeket követően, az önkormányzati konferencia első előadója Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke gratulált annak a fiatal csapatnak, aki átvette Kraszna menedzselését. Elért sikereikre méltán büszke lehet úgy a megyei, mint az országos RMDSZ.

A tavalyi évhez viszonyítva sok a változás a szervezetben, a politikában, illetve az önkormányzatokban – mondta a politikus. Hangosabbak, szókimondóbbak lettünk, de ez nem szabad senkit elbizonytalanítson. Ki kell állni amellett, amit fontosnak tartunk. – tette hozzá. Az országban eluralkodó zűrzavaros helyzetre utalva Porcsalmi abban látja a lehetőséget, ha a koherencia helyi szinteken valósul meg. Önkormányzati szinten nem állhat meg a munka.- biztatta a hivatalokban dolgozókat. Tudásra és bátorságra van szüksége mindenkinek, éppen ezért rendszeressé, tematikussá kell tenni az ilyen alkalmakat.

Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke Anyanyelvhasználat a közigazgatásban címmel tartott előadást a nyelvi jogainkról. Elmondta, hogy a 2017-es év a nyelvi-, illetve anyanyelvi jogok éve volt. 2017 október-december között készült egy nagyszabású kérdőíves felmérés is ennek kapcsán. Felhívta a konferencián résztvevők figyelmét arra, hogy különösen figyeljenek oda a helységnévtáblák, intézménynév feliratok, kétnyelvű formanyomtatványok használatára. A megyében már használják pár településen és arra buzdít mindenkit, hogy ezt minél több helyen tegyék meg. Minderre törvényes keretet biztosít a 215-ös közigazgatási törvény, illetve a 131-es számú erre vonatkozó cikkely.

Dézsi Attila, számvevőszéki tanácsos a Számvevőszék történetét, munkáját, feladatkörét ismertette a hallgatósággal. Előadásában kitért a Számvevőszék és önkormányzati hivatalok közötti párbeszédre. A szakmaiságot az önkormányzatban tapasztalattal és tanulással lehet elsajátítani. – mondta a szakember. Többször is kihangsúlyozta, hogy arra bíztatja a magyar fiatalokat, hogy vállaljanak munkát a Számvevőszéknél, hiszen jelenleg nagyon kis százalékban vannak jelen a magyarok az intézményben.

Az előadássorozatot Ilyés Gyula, Vetés község polgármesterének a közbeszerzési eljárásról szóló ismertetője zárta.

A konferenciát követően a résztvevők állófogadáson vettek részt, ahol lehetőség adódott az ismerkedésre, és egy oldottabb hangulatú tapasztalatcserére.

A rendezvényt támogatta a MIÉRT, az RMDSZ Krasznai Nőszervezet, Kraszna Község Önkormányzata, az RMDSZ, illetve a Communitas Alapítvány.

 

SZiT Sajtóiroda