Június 2-án, csütörtökön Marosvásárhelyen a Magyar Ifjúsági Értekezlet sajtótájékoztató keretében kiértekelte az elmúlt időszak kampánytevékenységét  valamint a kampány során megfogalmazott fő terveiket, céljaikat is ismertették a marosvásárhelyi és Maros megyei önkormányzati képviselőjelöltek. Bemutatásra került a fiatal önkormányzati képviselők számára kidolgozott kiadvány, az Önkormányzati kisokos is.

Antal Lóránt a MIÉRT elnöke elmondta, hogy Marosvásárhely fele utazva felkeltette a figyelmét, hogy Marosvásárhelyen a Szabad Emberek Pártja azzal próbálja félrevezetni főként a magyar a választópolgárokat, hogy még nem volt idejük  többnyelvű programot kidolgozni, de majd ezután sor kerül arra is. „Ezzel szemben a mi közel 750 fiatal jelöltünknek konkrét elképzeléseik és terveik vannak, mint példaúl a fiatalok itthonmaradásra biztatása a törvény adta lehetőségek kihasználásával, a közpénzek hatékony elköltése, az ifjúsági szervezetek támogatása.” Hozzátette: „Folyamatosan azt halljuk most is, hogy fiataljaink a kivándorlást választják a szülőldön való boldogulás helyett. Ezeket a feltevésket mi megcáfoltuk a Rólad szól! karaván során  is, hisz újra meggyőződhettünk, fiataljaink többsége itthon képzeli el a jövőjét és sok  sikeres, tettrekész fiatal van Erdély-szerte. Mi felkészültünk, jelöltjeink készen állnak a közéleti szerepvállalásra és  a fiatalok érdekeinek képviseletére. Ne hagyjuk, hogy mások döntsék el , hogy nekünk mi a jó, most rajtunk, fiatalokon van a sor. Most megvan a lehetőségünk, hogy fiatalok képviseljenek bennünket a helyi önkormányzatokban. Június 5-én ne bízzuk az ifjúság sorsát a véletlenre. Van miért, hajrá fiatalok!”

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke kijelentette, hogy az RMDSZ az elmúlt időben nyitott a fiatalok fele, egy folyamatos fiatalítási folyamat zajlik a szövetségben, ami minden területen és szinten megvalósul, úgy a helyi mint a megyei önkormányzatok szintjén. „Szakmailag felkészült fiatal jelölteket indítunk a választásokon. Ezeknek a jelölteknek többek közt önkormányzati képzéssorozatot tartottunk Erdély minden régiójában, valamint egy önkormányzati kisokost is kidolgoztunk önkormányzati munkájuk segítése érdekében”  Kifejtette, hogy az önkormányzati kisokos az önkormányzatok működésének struktúráját mutatja be, valamint hasznos tippeket és tanácsokat tartalmaz, praktikus példákkal illusztrálva, hogy hogyan lehet példáúl egy ötletből tanácshatározat. Elmondta, hogy ezt a kisokost minden fiatal önkormányzati képviselő meg fogja kapni.

 „Az elmúlt időszakban érezhetővé vált, hogy az emberek igénylik a változást, úgy érzik  úgy Maros megye mint Marosvásárhely egy helyben toporog és ezen mindenképp változtatni kell. Úgy a megyei mint a marosvásárhelyi tanácsosjelöltjeink megértek, tapasztaltak, és rátermettek az önkormányzati munkavállalásra. Változásra akkor van esély, ha június 5-én mindenki elmegy szavazni, hiszen a változás rajtunk áll és csak így léphetünk a fejlődés útjára és így lehet a megye és Marosvásárhely egy élhető, szerethető hely.”-mondta Birtalan István a MIET elnöke a Marosvásárhelyi választások kapcsán.

Bodó Előd Barna Mezőpanit polgármesterjelöltje a választási programjáról beszélt. Elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektet majd a fitalok megfelelő támogatására, hiszen a jövő bennük rejlik: „Fiatalként és civil szervezetek tagjaként megtapasztaltam, hogy micsoda erő rejlik a tenni akaró fiatalokban. Nem közömbös számukra a saját közösségük boldogulása, de joggal várják el, hogy az önkormányzatok is támogassák a fiatalok kezdeményezéseit. A civil szférában szerzett szapasztalataimból kiindulva polgármesterként szeretném kiemelten segíteni minden ifjúsági civil szervezet munkáját. Számítanunk kell egymásra a közösségünk megerősítése érdekében, nemcsak június 5-én a szavazáskor, hanem azután is.

Kovács Mihály Levente megyei önkormányzati képviselőjelölt kifejtette : „Napjainkban különösen szükség van a generációnk lendületére, tenni akarására. Büszke vagyok arra, hogy Maros megyében több mint 1000 önkormányzati képviselőjelölt közül 209 35 év alatti. A sok fiatal jelölt jól mutatja generációnk tenniakarását. Azontúl, hogy Bukarestben és számos településen az utcára vonulva követeltük a politikai rendszer megújítását és a korrupció felszámolását, képesek vagyunk arra is, hogy tanácstermek szürke falai között szóljunk vele saját sorsunk alakításába.

Bakó Szabolcs helyi önkormányzati képviselőjelölt a fiatalok szerepválallásának és megfelelő képviseletének fontosságára hívta fel a figyelmet „Ifjúsági jelöltként fontosnak találom, hogy a fiatalok részt vegyenek az önkormányzati munkában és a közéletben. Egy óriási előrelépés történt Marosvásárhelyen és Maros megyében, 25 év után sikerült először ifjúsági jelölteket állítani a listákra. Ez is bebizonyítja, hogy a fiatalok rátermettek és képesek dolgozni a közösségért. Tanácsosként szeretném a fiatalok hangját hallatni az önkormányzatban és terveiket megvalósítani. Fontos a városnak egy új és fiatalos lendület”.

Kovács Árpád Géza helyi önkormányzati képviselőjelölt szavazásra biztatta a marosvásárhelyieket, egy személyes példával illusztrálva, hogy mennyire fontos a szavazáson való részvétel. „A katolikus plébánia udvarán egy baráti beszélgetés alkalmával a plébánia egyik munkatársa a következőket mondta nekem: Géza, te akkor leszel tanácsos ha minden magyar elmegy szavazni plusz egy román. Ebből a beszélgetésből kiindulva nem tehetek mást mint megkérni minden magyar ajkú Marosvásárhelyit és egy román barátomat, hogy menjen el szavazni és szavazzon rám, de mit sem ér az ember egyedül. Széchenyi István szavaival élve: Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen. Alázattal kérek mindenkit szavazzon az RMDSZ csapatára és Soós Zoltán független polgármesterjelöltre.”-tette hozzá.