A Babeș‒Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Közigazgatástudományi Intézete az érdekeltek tudomására hozza, hogy 2018 júliusában felvételit hirdet magyar nyelvű alapképzésére és mesteri programra, közigazgatás szakirányon, Kolozsváron.

A Közigazgatás és Közmenedzsment Intézet az utóbbi húsz évben országosan első helyen szerepel a meghirdetett alap- és mesteri szinten folyó programok között. Ebben az időszakban az Intézet folyamatosan részt vállalt a magyar nyelvű közigazgatási képzésben. Jelenleg a kihelyezett tagozatokon, Szatmárnémetiben és Sepsiszentgyörgyön folyik magyar nyelvű közigazgatási képzés. A Kolozsváron induló szak azokat az igényeket igyekszik kielégíteni, amely a különböző szakirányú magyar nyelvű középiskolákkal folytatott együttműködés keretében megfogalmazódtak.

A program a hozzánk felvételiző diákoknak interdiszciplináris képzést kínál, amely a közgazdaságtan, a szociológia és a menedzsment szakterületeit kapcsolja össze. A hangsúlyt olyan készségek és kompetenciák elsajátítására helyezzük, amellyel végzőseink nemcsak a közigazgatásban, hanem a nonprofit szektorban és a versenyszférában is dolgozhatnak.

A képzés befejezése után hallgatóink a különböző helyi-, és központi közintézményekben, EU-s intézményekben, valamint olyan vállalkozásoknál helyezkedtek el, melyek az európai források lehívásával, tanácsadással, humánerő-forrással és marketinggel foglalkoznak.

Az újonnan létrehozott program keretében a Közigazgatástudományi Intézet oktatói mellett magyarországi oktatók is fognak tanítani, többek között a Budapesti Corvinus Egyetem, a Metropolitan Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárai is.

Kérjük, szíveskedjen támogatni a magyar nyelvű képzésünk népszerűsítését azzal, hogy ismerteti e levél tartalmát az Ön által képviselt intézmény alkalmazottjai, helyi érdekképviselet tagjai és a magyar líceumok oktatói és diákjai körében.

A Közigazgatástudományi Intézet oktatási kínálatáról a a http://fspac.ubbcluj.ro/hu/kozigazgatas/ címen tájékozódhat.