A Magyar Ifjúsági Értekezlet országos tisztújító küldöttgyűlésére 2015. március 20-22.

között Nagyváradon, illetve Püspökfürdőn kerül sor. Az Országos Küldöttgyűlés a

Magyar Ifjúsági Értekezlet legfelső döntéshozó testülete, amely évente ülésezik,

áttekintve a MIÉRT és tagszervezeteinek éves beszámolóját, meghatározva a szervezet

célkitűzéseit és tevékenységi tervét az elkövetkező időszakra.

„Újra fordulóponthoz érkezett a Magyar Ifjúsági Értekezlet, és leköszönő elnökként

büszkén leszek házigazdája egy ilyen jelentős eseménynek” – emelte ki Szabó József, majd

hozzátette: „az elnökjelölteknek március 6-ig kell beküldeniük jelentkezési csomagjukat a

MIÉRT hivatalos drótpostacímére. Az elnöki tisztség megpályázásának feltétele a jelölt

programjának e dátumig történő beküldése, legalább két tagszervezet támogatásának

felmutatása, és nem utolsó sorban a nagyváradi küldöttgyűlésen a mandátum betöltéséhez a

többség támogatásának megszerzése szükséges”.

A megnyitó és a küldöttgyűlés munkálatait követően az új elnök, illetve elnökség

megválasztása kerül középpontba, valamint a hagyományokat követve, a MIÉRT Pro

Organizatione díjának átadására is sor kerül. A Magyar Ifjúsági Értekezlet azon kiemelkedő

személyiségeknek ad évente díjat, akik kitartó és odaadó munkával hozzájárultak a szervezet

fejlődéséhez.