Továbbra is teljes mértékben támogatjuk az olyan konkrét intézkedéseket, melyek a fiatalok mobilitását segítik elő, mivel ez az Európai Unió szellemiségének egyik alappillére. Üdvözöljük a Kormány azon döntését, mely szerint az állami felsőoktatásban vagy akkreditált, illetve engedélyezett magánegyetemeken tanuló egyetemisták ingyenesen utazhatnak vonattal, valamint kedvezményesen használhatják a főváros metróhálózatát. A határozat részletei, az ezzel kapcsolatos hasznos információk az alábbiakban olvashatóak:

 • Az ingyenesség minden, az állami felsőoktatásban vagy akkreditált, illetve engedélyezett magánegyetemeken tanuló, de csakis nappali képzésben részesülő egyetemistát érint függetlenül a képzés szintjétől – alapképzés, mesteri- és doktori képzés.
 • Az ingyenesség, függetlenül a vonat kategóriába való besorolásától (R, IR, IC), a megtett távolságtól, a menetiránytól, de csakis belföldi vonalakra és másod osztályú helyekre érvényes.
 • Az ingyenesség a teljes naptári évben érvényes.
 • A hallgató minden utazás során köteles az ingyenességre való jogosultságát speciálisan erre a célra kiállított igazolvánnyal igazolni. Ezeket az igazolványokat a következőképpen lehet kiváltani:
  • A 2017/2018-as tanév kezdete előtt az igazolvány kiváltásához szükséges iratok: a kedvezményes utazásra való jogosultságot bizonyító igazolvány, személyi igazolvány vagy útlevél. Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek utazási igazolvánnyal, az egyetem által kiállított hallgatói jogviszonyt bizonyító igazolással is kiválthatják az igazolványt.
  • A 2017/2018-as tanév kezdete után az igazolvány kiváltásához szükséges iratok: az ingyenes/kedvezményes utazásra való jogosultságot bizonyító igazolvány, személyi igazolvány vagy útlevél.
 • A hallgató minden utazáskor köteles felmutatni utazási igazolványát, személyi igazolványa kíséretében. Amennyiben kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy az ennek megfelelő, a törvény álta előírt eljárásban részesül.
 • A kötelező oktatásban résztvevő diákok, a professzionális és posztliceális képzésben, elméleti oktatásban részesülők 50%-os kedvezménnyel utazhatnak ugyanezen tömegközlekedési eszközökön, 50%-os kedvezményt kapnak az előfoglalási díjra, és ugyancsak 50%-os kedvezménnyel válthatnak havi bérleteket bármely vonalra.
 • Az állami gondozásban részesülő diákok, a speciális oktatási igényekkel rendelkező diákok, az egyéb speciális védelmi intézkedés alatt álló diákok ugyancsak ingyenesen utazhatnak a vonatokon, a naptári év teljes ideje alatt.
 • Hálókocsi igénybevétele esetén, első osztályú utazáshoz, a diákok és egyetemi hallgatók kötelesek kifizetni az ezekkel járó kiegészítő és pótdíjakat.
 • A fővárosi metróközlekedés tekintetében az egyetemistákra vonatkozó kedvezmények két fázisban lépnek érvénybe:
  • első szakaszban az egyetemisták 50%-os kedvezményben részesülnek a havi bérletek kiváltása során
  • második szakaszban, 2018. július 1-től kezdődően a 2 utazásos, 10 utazásos, heti, napi bérleteket is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg. A kedvezményt igénybe vévő hallgatók egyszerre csak egy kedvezményes havi bérlettel rendelkezhetnek. A második szakaszban, amennyiben a havi bérlet helyett egyéb kedvezményes opciókat szeretnének igénybe venni, a következő szabály vonatkozik rájuk: egy hónap leforgása alatt legtöbb négy alkalommal válthatnak ki kedvezményesen heti bérletet, legtöbb 3 – 10 utazást tartalmazó kártyát válthatnak ki, legtöbb 10 – 2 utazást tartalmazó kártyát válthatnak ki egy-egy 30 napos periódusban.
 • Az állami gondozásban részesült hallgatók a metrón való utazást is ingyenesen vehetik igénybe.
 • A kötelező oktatásban résztvevő diákok, a professzionális és posztliceális képzésben, elméleti oktatásban részesülők 50%-os kedvezménnyel utazhatnak a fővárosi metróvonalakon, havi bérlet formájában kiváltva, az iskolai év időtartama alatt.
 • Az állami gondozásban részesülő diákok, a speciális oktatási igényekkel rendelkező diákok, az egyéb speciális védelmi intézkedés alatt álló diákok ingyenesen utazhatnak a fővárosi metróvonalakon, az iskolai év időtartama alatt.

Antal Lóránt, a MIÉRT elnökének elmondása szerint: „mi, mint ifjúsági szervezet, ezt a konkrét és kézzelfogható kezdeményezést a legnagyobb örömmel fogadtuk. Nagyon fontos lépés ez a romániai fiatalok mobilitásának megkönnyítésében. Minden segítséget és támogatást biztosítanunk kell a jövő felnőttjeinek abban, hogy tudásukat bővítsék akár utazások által, hogy megismerhessék az országot amiben élnek, hogy a társadalom hasznos részeivé válhassanak. Fontos, hogy ez a támogatás anyagi formát öntsön, hiszen ez a megfelelő módja a fiatalok konkrét, hatékony segítésének, tehermentesítésének.”

Apjok Norbert, az RMDSZ legfiatalabb parlamenti képviselője a következőket fogalmazta meg: Románia Kormányának kötelessége olyan intézkedéseket hozni, amelyek elősegítik azt, hogy a fiatalok itthon jobban érezzék magukat, ezzel is ösztönözve őket az itthon maradásra. Románia fiataljainak látniuk kell azt, hogy az állam támogatja törekvéseiket, hogy odafigyel rájuk, hogy van értelme itthon tervezniük a jövőjüket. Őszintén remélem, hogy a Szállításügyi Minisztérium példáját követve, a Románia Kormányát alkotó összes tárca elkezd fokozottan odafigyelni a fiatalok igényeire, és végre kiépülhet egy konkrét, anyagilag kimutatható támogatási rendszer országunkban.