A Háromszéki Ifjúsági Tanács új elnökségének megválasztása után a területi ifjúsági szervezetek fiatalításán dolgozik. Szeptember 27-én Illyefalván, október 6-án pedig Papolcon alakultak újra az ifjúsági szervezetek.      

Illyefalván nem csak tisztújítás, de generációváltás is történt. Az Illyefalvi Ifjúsági Szervezetet Szőts Loránd vette át, aki egyben a Puskás Tivadar Szakközépiskola Diáktanácsának elnöke is. Az új elnök beszédében kiemelte: „eddigi a DT-ben és KOVAKÖ-ben kifejtett munkám és tapasztalataim megerősítettek abban, hogy fel vagyok készülve arra, hogy az ILLISZ elnöke legyek. Szeretném, ha összefognánk, dolgoznánk és megmutatnánk, hogy mi is tudunk penge ifjúsági napokat, találkozókat szervezni.”

A Zágon községi ifjúsági szervezet is új alakuláson ment át, nem csak a vezetőségét, de a szervezet nevét is módisították, az új szervezet neve: Mikes Kelemen Ifjai (MKI)

Fazakas András lekösző elnök beszédében elmondta fontosnak tartja, hogy a Zágon községi fiatalok együttműködve aktív ifjúsági életet alakítsanak ki, szórakozzanak és szórakozva tanuljanak. „Fontos számomra, hogy a fiataljaink minél több rendezvényen jelen legyenek és minél több hasznos eseményt szervezzenek, úgy ahogy azt az elmúlt időszakban is tettük. Nagy élmény volt számomra ez a pár év” – mondta Fazakas.

Oprea Győző, aki elődjétől, Fazakas Andrástól vette át a szervezetet kiemelte: szeretné, ha a Zágoni és papolci fiatalok együtt dolgoznának, meg kell erősíteni a facebook kommunikációt is mivel ez az a közösségi oldal, ahol a tágabb ifjúsági kör megismerheti a zágoni fiatalok aktivitását. „Részt kell vegyünk minél több rendezvényen, hogy fejlesszük magunkat, meg kell erősítenünk magunkat adminisztratív szempontból, és nyitnunk kell a sport és kultúra fele is” – részletezte.

Kelemen Szilárd-Péter, a HÁRIT elnök tenni akarásra buzdította a fiatalokat, és kiemelte: „a települések polgármesterei hiába aszfaltoznak, csatornáznak és építenek, ha mi fiatalok nem itthon képzeljük el a jövőnket, kezünkbe kell  vennünk a sorsunkat és meg kell szervezzük az ifjúsági életet közösségeinkben. A széki ifjúsági szervezetek továbbra is számíthatnak a HÁRIT-ra, a pályázásban, programszervezésben, és sok más egyéb kérdésben. A megyei ifjúsági szervezet újraalakulása óta nagyon sok fiatal csatlakozott a szervezethez, látva az új lendületet. 2017 a megújulás éve. Az a cél az, hogy 2018-ban már a Z generációs fiatalok is belakják az ifjúsági szervezeteket.”

 

HÁRIT sajtóiroda